İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) açılması ve 2018-2019 öğretim yılında uzaktan eğitim yoluyla 250, yüz yüze eğitim yoluyla 1. Öğretime 16 ve 2. Öğretime 16 olmak toplam 282 öğrencinin programa kayıt yaptırabilmesi YÖK tarafından onaylandı.

İLİTAM programıyla İlahiyat Önlisans derecesine sahip öğrencilerin, uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak İlahiyat Lisans düzeyine ulaşabilmeleri için gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olabilmelerini sağlamaktır. İLİTAM' ın tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ diploması almaya hak kazanacaklardır. İLİTAM, uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülecektir.

İLİTAM Akademik Takvimi Bayburt Üniversitesi Akademik Takvimi ile aynıdır.